dinsdag 6 februari 2024

Vrouwen in traditioneel mannelijke beroepen


Loodgieter, vrachtwagenchauffeur, IT-specialist of bewaker, het zijn nog steeds beroepen waarbij veel mensen niet gelijk denk aan een vrouw. Toch verandert er in de huidige maatschappij steeds meer als het gaat om traditionele beroepen en door wie welk werk wordt uitgevoerd.
Al jarenlang zien we een verandering in het werkveld van ‘typisch mannelijke beroepen’. Deze verschuiving is niet alleen een teken van vooruitgang in gendergelijkheid, maar ook een erkenning van de waarde die diversiteit brengt in elk beroepsveld.

Salarisverschil van mannenberoepen tegenover vrouwenberoepen


Een opvallend aspect als je mannen met vrouwenberoepen vergelijkt is het verschil van salaris. In een traditioneel vrouwenberoep (zoals kapster, zuster of in het onderwijs) ligt het salaris lager, terwijl in een typisch mannenberoep de salarissen doorgaans hoger liggen. Dit komt mededankzij de historische genderrollen (‘vrouwenberoepen’ die vaak als minder waardevol beschouwd weden dan de ‘mannenberoepen’). Ook spelen anderen factoren mee, zoals: onderwaardering van arbeid, de onderhandelingscultuur, deeltijdwerk en wetgeving.

Het belang van diversiteit


Genderdiversiteit moedigt te vrouwelijke ambitie aan. Daarbij is het ook cruciaal voor innovatie en creativiteit. Vrouwen brengen nieuwe perspectieven, ideeën en benaderingen in het vakgebied. Wanneer er meer vrouwen toetreden tot de traditionele mannelijke beroepen, zal dit zorgen voor inspiratie voor jonge meisjes die een carrière in deze richting overwegen. Wanneer dit gebeurt zal ook voor toekomstige generaties de ‘mannelijke werkomgeving’ uitnodigender zijn.
Het is essentieel dat bedrijven, onderwijsinstellingen en de maatschappij als geheel blijven werken aan het creëren van een omgeving waarin vrouwen kunnen gedijen in welk beroep dan ook. Dit omvat het aanmoedigen van meisjes om deel te nemen aan STEM-onderwijs (staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics), het bieden van ondersteuning en het bestrijden van genderstereotypen vanaf jonge leeftijd.

Tot slot

Vrouwen in traditioneel mannenberoepen zijn niet alleen bezig met het bouwen van hun eigen carrières, ze zijn de weg aan het vrijmaken voor toekomstige generaties vrouwen. Door deze barrières te doorbreken, dragen ze bij aan een meer diverse inclusieve en innovatieve wereld. Hun passie en vastberadenheid zijn een inspiratie voor ons allemaal en een herinnering dat ze tot geen enkel beroep beperkt horen te zijn door gender.